Aktualności

2022-09-09 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Modlitwa Pańska: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Chcę mówić dzisiaj o prośbie, jaką skierowujesz do Mnie we wszystkich swoich potrzebach. W słowach: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” zawiera się twoja prośba o wszystko, co jest ci potrzebne. Nie masz potrzeby wymawiać Mi tych rzeczy, bo doskonale wiem, czego potrzebujesz. Istotą tej prośby nie jest wyliczanie twoich potrzeb i pragnień, ale zaufanie i prostota dziecka, które oddaje się w ręce Ojca. 

 

Kiedy dziecko przychodzi na świat, rodzice dbają o nie w jego bezradności. Dla Mnie wasza bezradność nigdy się nie kończy i choć okazuję wam więcej lub mniej troski w różnych okresach życia, jest to tylko zewnętrzny obraz Mojej troski, podczas gdy rzeczywista troska o was jest zawsze stała i niezmienna. Powołałem was do życia, abyście żyli. Jeżeli ziemscy rodzice nie pozostawiają dzieci samych sobie, ale dostarczają im wszystkiego, co jest im niezbędne do życia, jak możecie sądzić, że Ja, który jestem Miłością, pozostawię Moje dzieci bez opieki i bez środków, dzięki którym będą mogły żyć i pełnić swoje powołanie? Jak możecie posądzać Mnie o takie okrucieństwo? Moja troska o człowieka jest tak oczywista, że nie potrzeba wam prosić o te wszystkie rzeczy, których potrzebujecie, ale wystarczy wam ufać. Abyście jednak nie lękali się i pamiętali, że wszystko, co otrzymujecie i posiadacie, pochodzi z Mojej ręki, otrzymaliście tę modlitwę, w której prosicie Mnie o powszedni chleb.

 

Ta prośba zawiera w sobie błaganie o dobra materialne i o dobra duchowe, które są wam bardziej potrzebne niż dobra materialne. Dusze wasze muszą być bowiem troskliwie odżywiane, aby nie pomarły, tak samo jak wasze ciała. Ja, jako Ojciec duchowy, odżywiam wasze dusze pokarmem niewidzialnym, którego wartość i moc poznajecie dopiero przy śmierci. Nie możecie zobaczyć realnego wymiaru tej strawy, bo wasze oczy widza w sposób zmysłowy. Nie możecie ujrzeć waszych dusz po ich pokrzepieniu ani kiedy potrzebują pokarmu. Wszystko będzie wam objawione. Pokarm waszych dusz jest pozbawiony zmysłowego smaku, ale posiada smak duchowy. Wy jednak otrzymujecie zaledwie symbole tego, co jest nieskończone, abyście mogli łatwiej uwierzyć. 

 

Teraz najważniejsze. Prośba o „chleb” musi być prośbą o „chleb”, jaki chce wam dać Ojciec, nie „chleb”, jaki daje wam świat. Nie proście Mnie o „chleb” świata, bo Ojciec wasz nie nakarmi was złem. Prosząc Mnie, musicie być gotowi na Moją odpowiedź i przyjąć „chleb”, jaki Ja wam daję. Prosząc, musicie być gotowi przyjąć. Moje dary nie zawsze są dla was zrozumiałe i często odrzucacie je, mimo że przynoszą wam to, o co prosicie, a jednak nie tak, jak sobie tego życzyliście. Ja bowiem myślę o waszym szczęściu wiecznym, a wy zaledwie o doczesnym. Ja o szczęściu waszych dusz, wy o szczęściu swoich ciał. Ja o przyszłości waszych dzieci – w Bogu, a wy – w świecie. Nie rozpoznajecie, że daję wam więcej niż to, o co prosicie. Naturalnie, dbam również o potrzeby waszych ciał. To oczywiste i już wam o tym mówiłem, ale spełniając je, nigdy nie zapominam o waszych duszach, które ukochałem ponad wszystko. 

 

Przyjmujcie więc każdy Mój „chleb”, który wam daję. Jedzcie go, a będziecie zdrowi. Każdy, kto spożywa Mój „chleb”, będzie żył i nie umrze, bo Ja nie mogę karmić dziecka trucizną, zawsze obdarowuję je pełnią miłości i odzwierciedlam tę miłość w Moich darach. Jedzcie to, co wam daję, i pijcie to, co otrzymacie z Mojej ręki, a wypełnicie swoje powołanie i otrzymacie nagrodę. Nie wybierajcie, co macie jeść i pić, i nie przebierajcie w Moich darach, bo wszystko co wam daję, jest wam potrzebne. Jeśli Ja daję, robię to zawsze z ważnego powodu i nie jest obojętne dla was, które dary przyjmujecie, a które odrzucacie. Dlatego prosząc Mnie, musicie prosić z pełnym zaufaniem i nie cofać ręki, kiedy otrzymujecie. Nie skrzywdzę żadnego z Moich dzieci. Jestem Bogiem – Ojcem. Zaufanie jest podstawą proszenia i uzyskiwania łask, właśnie zaufanie. Od niego wszystko zależy. Ufność bezgraniczna zupełnie Mnie zniewala wobec duszy, dla której pragnę ogołocić sam siebie, aby ją uposażyć. 

 

W ręce pełne zaufania mogę powierzyć wszystko, co jest najdroższe. Uczcie się od waszej Matki – Maryi, która otrzymała dar Mojego Syna, a Jej odpowiedź była otwarciem, bezgranicznym otwarciem na łaskę, która niosła Jej i światu nieskończone dobro, niezależnie od tego, jak wiele przyszło Jej cierpieć za ten dar. Oczekuję od was pełnego zaufania i otwarcia, abym mógł obdarować was wobec Mojej Woli. Nigdy nie traktujcie Mnie jako Boga, który służy człowiekowi do uzyskania dóbr materialnych czy duchowych i którego można kupić za drobne akty czci. Nigdy nie ograniczam duszy, spełniając jej najskrytsze pragnienia w sposób Mi tylko znany i właściwy, ale czynię to według Mojej Woli i zgodnie z Moim czasem. Dusze, które używają „kultu” dla spełnienia swoich pragnień, otrzymują czasem to, o co proszą, ale nigdy nie dochodzą do pełni szczęścia, które dla nich zaplanowałem. Aby otrzymać pełnię, dusza musi wyzbyć się własnych pragnień i pragnąć spełniać Moje. Otrzymujecie łaski przez Moją niezmierzoną dobroć, ale prawdziwie prosi ten, kto prosi o to, co Ja chcę dać, nie o to, czego sam pragnie w swoim ograniczonym sposobie poznania. Nieskończone i wieczne dobro otrzymują dusze pokorne, a więc te, które pozwalają Mi uczynić z nimi według Mej Woli i spełnić w nich Moje pragnienia, a Moim pragnieniem wobec duszy jest zawsze uczynienie jej Boską, a więc podobną do Mnie, duszą – córką Boga, duszą wolną, czystą, szczęśliwą i wieczną, żyjącą Moim życiem i podzielającą Moje wieczne szczęście. Mój rozmach w uszczęśliwianiu dusz jest ogromny. Pozwólcie Mi uszczęśliwić was według Mojego rozmachu, nie według waszego, według mojej wielkości, nie według waszej i według Mojego poznania szczęścia, nie według waszego. Ufność bezgraniczna jest podstawą szczęścia duszy. Za Ufność otrzymacie wszystko. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...