Aktualności

2022-09-03 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Łaska Boga i wola człowieka

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Św. Jan Apostoł: Udzieliłem ci lekcji teologii dla zrozumienia, czym jest ojcostwo Boga wobec nas – ludzi i jakie jest jego podłoże. Wiele darów Bożych nie jest przyjmowane ze względu na brak zrozumienia i świadomości ich znaczenia. Takim darem jest właśnie ojcostwo Boga, które jest największym Bożym darem ofiarowanym człowiekowi, ponieważ obejmuje w swym zamyśle całe dzieło Odkupienia. Jezus, stąpając po Ziemi, nauczał nas o tej tajemnicy, a mówiąc o swojej relacji z Bogiem Ojcem, wskazał nam relację, jakiej Bóg od nas oczekuje. Oczekuję, że i my, na wzór Chrystusa, staniemy się Jego synami, przyjmując łaskę dobrowolnym aktem woli.

 

Dzięki łasce Boga i woli człowieka powstaje ta więź, więź łącząca Ojca z synem – człowiekiem. Łaska – to ręka Boga wyciągnięta do stworzenia, wola – to ręka człowieka wyciągnięta do Boga. Spotkanie tych rąk jest zaczątkiem Nieba, Komunią Ojca i syna. Człowiek, składając swoje życie w ręce Boga, dokonuje aktu woli, pozwala się schwytać wyciągniętej ręce Boga. Jest ocalony, bo wszystko, co znajduje się w ręku Boga, należy już do Boga. Tego aktu woli dokonuje cię poprzez ofiarowanie się Bogu, do czego doprowadzić mają te Orędzia [Orędzia na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły]. Człowiek wówczas, schwytany przez Boga, idzie już prowadzony za rękę, choćby droga była bardzo ciężka i bardzo ciemna, dojdzie na pewno do Nieba, ponieważ trzyma rękę Boga.

 

Teraz łaska. Opisałem ją jako rękę Boga. Łaska jest darem, nie zasłużoną wspaniałomyślnością, miłosierdziem zawartym w dziełach Ojca. Łaska jest Odkupieniem, jest darem Zbawiciela, Chrystusa Pana, który jest spoiwem łączącym Ojca i syna – ludzkość. Ojciec – Bóg jest Ojcem, chce prowadzić dziecko za rękę, wystarczy ją schwytać, aby dostać się do Nieba. Dla Niego zawsze jesteśmy dziećmi, ponieważ nas stworzył. Nie wymaga rzeczy niemożliwych, ale woli, tej utraconej, tej wielkiej, tej wyniesionej tak wysoko, aby nawet tam Bóg nie mógł jej dosięgnąć. Dzięki tej woli, największemu przymiotowi człowieka, staje się on podobny Bogu, ponieważ może wybierać. Choć jest całkowicie zależny i stworzony z nicości, otrzymuje dar wolności, który jest właściwy tylko człowiekowi, a dzięki tej wolności w decydowaniu o sobie samym, może oddać najwyższą chwałę Bogu, poznając Go i za pomocą rozumu wybierając Dobro.

 

Wolna wola człowieka jest wielką tajemnicą, wielką wspaniałomyślnością Boga, w której czyni nas sobie podobnymi. Dlatego niech będą błogosławione wszystkie akty wyrzeczenia się własnej woli i przyjęcia Woli Boga. W tych aktach Bóg jest najdoskonalej uwielbiony. Błogosławię was wszystkich, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...