Aktualności

2022-11-13 16:07

Kiedy przeklinasz, sam szatan używa twoich ust – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Przekleństwa są językiem Szatana. Ktokolwiek je wypowiada, jest w jego mocy. To jest język, który zdradza jego zwolenników, a raczej niewolników. Otwierają usta, a z nich wylewa się jad Mojego wroga. Język ludzi, który ma wychwalać Boga, tak rzadko służy swemu przeznaczeniu. Ziemia klnie od rana do nocy, a to okazuje wam, jak wiele dusz nie należy do Mnie – mówi Bóg Ojciec w drugim przykazaniu.

Inną formą przeklinania jest złorzeczenie. Ten kto złorzeczy, również wypowiada słowa pochodzące prosto od złego ducha. Każde przekleństwo jest zepsutym owocem podanym wam przez Szatana. Jeśli je wypowiadacie, zjadacie tę zgniliznę, abyście zatruci jego jadem już na Ziemi mówili językiem potępionych. Życząc źle komukolwiek, wzywacie potęgi zła na pomoc sobie w czynieniu zła. Wszystkie nieszczęścia, które spadają na głowę ofiary, będą poczytane wam jako wina. Rozpacz i złorzeczenia to świat potępionych. Nie wchodźcie do niego za życia, bo niechybnie traficie do niego po śmierci. Zamknij uszy na to zło. Unikaj słuchania przekleństw, wyrzekając się filmów, w których są one popularyzowane.

Złe duchy miotają przekleństwami, bo są już potępione. To język Piekła. Wszyscy opętani klną. Niech to więc będzie dla was przestrogą, że kiedy przeklinacie, sam Szatan używa waszych ust do lżenia Mnie w ludzkim sercu. Przekleństwa świadczą więc o tym, że ten, kto je wypowiada, jest we władzy demona albo właśnie demon zdobywa nad nim władzę poprzez gniew czy rozpacz. 

Jeśli masz w sercu Boga, przekleństwa muszą cię odstręczać, bo jak już wspomniałem, są językiem Szatana. Walcz z tym grzechem. Za każde przekleństwo odmów od razu jedno Zdrowaś Maryjo, a ile ich będzie każdego dnia zależy od ciebie – mówi Bóg Ojciec w drugim przykazaniu.

Obleczcie się w zbroję Bożą, przyodziejcie zbroję Różańca św., a zmiażdżycie głowę Szatana, oprzecie się wszystkim jego pokusom. św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...