Aktualności

2022-02-28 16:06

Każdy, kto przychodzi na Mszę św. w grzechu śmiertelnym /ciężkim/ jest zakałą dla Kościoła – św. o. Pio

Rozważanie Tajemnicy Mszy św. wg. św. o. Pio

Chciałbym w tych moich rozważaniach, zacząć od samego początku, od nastawienia, z jakim powinno się iść na spotkanie z Bogiem. Serce człowieka musi być czyste. Tak samo, serce kapłana ma być czyste. Najbardziej szpecą Mszę świętą ci, którzy przychodzą na nią w stanie grzechu śmiertelnego i nie szukają pomocy [spowiedź], nie pragną skruchy, ale utracili poczucie winy, zyskali zatwardziałe sumienia na skutek wielości grzechów i nie zamierzają wcale żałować i wyznawać swoich win. Oni są istotną zakałą Kościoła, dlatego, aby nie powiększać tej znacznej liczby, każdy prawdziwy katolik powinien przed każda Mszą świętą zastanowić się, czy jest godny wejść w obecnym stanie duszy na Górę i patrzeć Zbawicielowi w twarz [czy może wejść do kościoła na Msze św.]. Jeśli są w nas ciężkie grzechy, nie będziemy w stanie tego zrobić.

Związki niesakramentalne, rozwody, bluźnienie Bogu; mówienie źle o Kościele, przekleństwa, złorzeczenia, obmowa, plotki, nałogi; pijaństwo, pornografia, narkotyki itd., pożądania cudzej własności, kradzież jawna i ukryta, nieszanowanie rodziców, opuszczanie Mszy św. niedzielnych i nakazanych, itd. Całe Prawo Boże zawarte w 10 przykazaniach, jak i w przykazaniach kościelnych, są dla katolika pewną drogą do Nieba. Nieprzestrzeganie ich jest bezpośrednią drogą do Piekła, mówi na Bóg Ojciec.

Tak więc, kto przychodzi na Mszę św. w stanie grzechu śmiertelnego /ciężkiego/ jest zakałą dla Kościoła. Podobnie jeśli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, a nie przyjmuje Komunii św. również jest zakałą dla Kościoła, bo każda Komunia św. godnie przyjęta uświęca Kościół i daje nowe nawrócenia i nowe powołania do życia w Kościele katolickim, mówi nam Matka Boża. Lecz jeśli przyjmujesz Komunię św. w grzechu ciężkim, ściągasz na siebie przekleństwo i śmierć.

***     ***      ***

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Rozważanie Tajemnicy Mszy św. wg. św. o. Pio

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI Intronizacja oddolna

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

 

czytaj więcej...