Aktualności

2023-04-04 16:07

Kapłani, którzy swoje serce zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: NIE ZNAM WAS – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Dusza kapłańska jest wielką w oczach Boga. Kapłaństwo nie jest Sakramentem chwilowym, ale trwającym stale, bowiem kapłan otrzymuje niezatarte znamię. Oznacza to, że Bóg działający w Sakramencie święceń kapłańskich przebóstwia duszę kapłana i zamieszkuje jego ciało w sposób sobie tylko wiadomy. Jest jednak faktycznie i stale obecny w kapłanie, drugim Chrystusie – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ten, kto zabija kapłana, zabija Chrystusa, ale ten, kto uwodzi, zabija go podwójnie. Zabija bowiem jego duszę i zabija Mnie w nim. Zabójstwo kapłana jest lżejszym grzechem niż jego uwiedzenie, bowiem święta krew męczeńska kapłana wylana na ofiarę łączy się z Moją Krwią i uświęca dusze. Uwiedzenie kapłana jest najcięższym grzechem, bo godzi w Moją łaskę. Krew jego zamiast łączyć się z Moją w ofierze, wylewa się jak trucizna na dusze i zabija. Nie chodzi tu o krew w sensie dosłownym, ale o ofiarę przeznaczoną Bogu – kapłana, która nie jest składna Bogu, ale bożkowi namiętności – Szatanowi, co ma bardzo złe skutki w duszach ludzkich, widzialne przez zgorszenie i niewidzialne poprzez zablokowanie łaski, zaniechanie przebłagalnej ofiary za grzechy świata, rodzenie grzechów cudzych przez własny grzech i ściąganie gniewu Bożego na całą ludzkość.

Rozważaj Mój kapłanie wielką świętość Salomona, wielką obfitość Moich łask dla niego i jego wielki upadek w ramiona kobiet, które uwiodły jego serce tak, że zerwał przymierze z samym Bogiem. Rozważaj jak cierpię wszystkie twoje nabożeństwa, jeśli nie mam twojego serca. Do tych właśnie, którzy wołają: „Panie, Panie”, ale serce swoje zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: „Nie znam was” /Mt 7, 21-24/ – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Spływa na Syna cześć, jaką się oddaje Matce; hołduje się uniżenie służąc Królowej. św. Ildefons

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...