Aktualności

2023-02-28 16:07

Kapłan ciężko grzesząc, używa swojej władzy, aby skazać Mnie na śmierć – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Drugim powszechnym grzechem kapłańskim jest żądza władzy. Żaden z Moich synów, kapłanów, nie chce służyć. Wszyscy pragną kierować, rozkazywać, stwarzać świat wokół siebie, który będzie im służył. Pokornych i służących kapłanów mam bardzo niewielu – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Nie we władzy leży istota kapłańskiego posłannictwa. Władza, którą Ja nadałem kapłanom, jest władzą Boską, nie ludzką. To władza nad życiem i śmiercią dusz. Jeżeli kapłan żyje według Mojej Woli i wypełnia swoją posługę z miłością, ożywia dusze. Jeśli nie, uśmierca je. Tę władzę ma każdy kapłan niezależnie od miejsca zamieszkania i zdolności interpersonalnych. To władza tak wielka, że ci kapłani, którym było dane ujrzeć tę prawdę, usuwali się od ciężaru sprawowania władzy ludzkiej, aby całą swoją siłę oddać władzy Boskiej. Mówię to dla podkreślenia, z jak wielka bojaźnią kapłan powinien podchodzić do kwestii władzy zarówno Boskiej jak i ludzkiej.

Rozważaj dziś w sercu prawdę o tym, co powiedziałem Piłatowi: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Chcę podkreślić, że kapłan ciężko grzesząc, używa swojej władzy, aby skazać Mnie na śmierć – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę. św. Bonawentura

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...