Aktualności

2023-05-22 16:11

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (Rok B ) – Święto – 23 maj

EWANGELIA  (Mk 14, 22-25) – czytania

EUCHARYSTYCZNY WYMIAR NASZEGO ŻYCIA

ks. Mariusz Frukacz

Nasze życie zawiera się w słowach: „Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im”. Jest w nim miejsce na błogosławieństwo i uwielbienie. Każdego dnia otrzymujemy od Boga wiele darów. Niejednokrotnie naznaczone są one znamieniem „połamał”. Ile razy musimy dać się przełamać, także Bogu?

 

Ile razy rodzice muszą dać się przełamać, zrezygnować ze swoich planów i marzeń, by wszystko oddać dzieciom? Jest też kolejny wymiar, zawarty w słowie „dał”. Żeby dać komuś chleb, trzeba go najpierw przełamać. Bóg czasem tak czyni z nami. Przełamuje nas, abyśmy stali się darem dla innych. Życie Jezusa Kapłana zostało przełamane na krzyżu, ale przez to Jezus dał się cały dla nas. Teolog Hans Urs von Balthasar napisał: „Błogosławił, łamał. Ponieważ cię złamał, to mógł cię rozdać”. To jest właśnie eucharystyczny wymiar naszego życia.

 

Jezu, dziękuję za tak wiele darów, które otrzymuję od Ciebie każdego dnia. Sam też pragnę być darem. Chcę, by moje życie było eucharystyczne.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...