Aktualności

2015-07-14 11:32

Jezus, najwyższe Imię

<—- Pieśni strona główna

Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,

Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.

Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan. (3x)

czytaj więcej...