Aktualności

2022-06-09 16:20

Jeśli się nie „obudzicie”, waszego kapłana czeka wieczne potępienie – Matka Boża

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO

Ważne, aby w tym miejscu przypomnieć, że w naszej parafii zawsze w czasie Zielonych Świątek odbywało się Czterdziestogodzinne nabożeństwo z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Odpowiedzialność za zaniechanie kolejnej pobożności spada na kapłana i parafian przyklaskujących mu. Już widzimy w naszej parafii skutki tych działań kapłana i parafian, a najgorsze i najbardziej przerażające będą dla nich i ich rodzin w życiu przyszłym. Ale, aby w to wierzyć, potrzeba mieć wiarę, która niestety przez obecnego kapłana jest w was „wykorzeniana”, a pozostaje jedynie „powierzchowna”, którą z przykrością widzimy na co dzień i w uroczystości parafialne.

Tych „wyciętych i wykorzenionych” z waszej religijności nabożeństw pobożnościowych, obecny kapłan ma bardzo wiele na swoim kącie duszpasterskim w parafii Kasina Wielka. Od Pana Boga ma ZAGWARANTOWANE bardzo długie wypalanie w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Naszym zadaniem, i was, biednych i ograbionych z religijnych nabożeństw parafian, jest powinnością, aby ten nieświadomy swojego urzędu kapłan uratował się przed wiecznym potępieniem [PIEKŁO], więc nie zwlekajcie z modlitwami za niego podejmując różne praktyki ekspiacyjne [wynagradzające Bogu] w tym ŻERTWA ZA KAPŁANA wraz z CODZIENNĄ MODLITWĄ ZA WYBRANEGO KAPŁANA, POSTEM O CHLEBIE I WODZIE W ŚRODĘ I PIĄTEK, itd., kto wie, może Dobry i Miłosierny Bóg ulituje się nad tym biednym** i nieświadomym swojego postępowania kapłanem.

—————

** „Biednym” w znaczeniu duchowym; brak pobożności, brak modlitwy, brak życia duchowego, brak praktyk pokutnych, rozkochany w dobrach materialnych, doczesnych, itd.

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 290 dusz poświęconych Bogu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

Śmiertelność katolików w parafii Kasina Wielka w 2022r., a poprzednie lata. LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE – Łk 13, 1-5

czytaj więcej...