Aktualności

2023-05-30 16:07

Jeśli serce kapłana nie będzie należało do Maryi, diabeł wyśle do niego inną niewiastę, jako przeciwieństwo Maryi – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Moja Matka, Matka Kapłanów współcierpi z Moim Sercem za grzech każdego kapłana. Płacze nad każdym kapłanem, którego nie zdoła ustrzec dla Mnie. Każdy kapłański upadek przeszywa mieczem Jej Serce, bo każdy kapłański upadek jest śmiercią Jej syna. Jej syna – kapłana i Jej Syna – Boga – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ofiara Maryi współuczestniczącej w ofierze kapłana wyjednuje łaski Moim synom. Poświęciłem Jej Serce, aby ocalić serca kapłańskie. Tylko serca oddane Mojej Matce zachowają czystość i wierność. Jeśli serce kapłana będzie należało do Maryi, na pewno będzie należało do Mnie. Jeśli nie będzie należało do Maryi, diabeł wyśle do niego inną niewiastę, którą przygotuje na własny obraz i podobieństwo, jako przeciwieństwo Maryi, aby odebrać Mi kapłańskie serce. Ulżyj Mi więc w bólu i oddaj Maryi na zawsze twoje kapłańskie serce, aby stało się podobne Jej Sercu. Z Jej pomocą zachowaj wierność wobec Mnie, a uczynisz Mnie szczęśliwym i nie zmarnujesz Mojej Męki w twoim życiu i w twoim powołaniu. 

Maryjo, Matko Boga, przyjmij moje kapłańskie serce takim, jakie jest dziś. Oddaję Ci je na zawsze jako Twoją wyłączną własność. Rozporządzaj nim według Twojej woli. Upodobnij je do Twojego Serca, aby było wierne, czyste, rozważne i mężne, choćby miało mnie to wiele kosztować. Zrób z nim to, co musisz, abym mógł być radością i pociechą Twojego Syna. Amen.

Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa. św. Bonawentura

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...