Aktualności

2020-03-25 11:56

IX Częstochowska Droga krzyżowa Z DUCHEM ŚWIĘTYM

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Duch Święty: Zbawienie jest Moim nadrzędnym celem i wszystko, co mówię, mówię dla dobra ludzkości, której Zbawienie jest Moim oczkiem w głowie. Za nic mam własną mądrość wobec miłości, która Mnie przepala, żądając ofiary za ludzkie dusze. Dowód tego, o czym ci mówię, znajdujesz w Osobie Syna Bożego, który pozwolił się pohańbić i znieważać z miłości do dusz. Również Ja, zjednoczony z Osobą Ojca i Syna w Przenajświętszej Trójcy, pozwalam szydzić ludzkości z Mojej mądrości, bo wciąż kocham ją bardziej niż własne uwielbienie i chwałę. Gdybym miłował więcej Moją chwałę, czy nie zgładził bym ludzkości już dawno, widząc, że zamiast przydawać Mi chwały, znieważa Mnie, lżąc Moje Imię i obrażając Mnie swoimi czynami?

STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Naśladuj Mnie, nie chowając uraz. Wszystkie urazy, które zachowasz, będą kością niezgody między nami, twoją przeszkoda do pełnienia Mojej Woli, materią życia dla grzechu. Kiedy przebaczasz, przebaczasz całkowicie. Nie mów: „To ostatni raz”. Naśladuj Mnie w łaskawości, pamiętając o upadku ludzkiej natury i wrodzonej niedoskonałości, która gnębi rodzaj ludzki. Jestem jedynym uzdrowieniem tego nieszczęścia. Miej litość dla ludzi i ich słabości. Kiedy ty okazujesz łaskę, pomyśl, o ile łaskawszy jestem Ja, widząc w tobie Moje odbicie. Zemsta, zatwardziałość i żal serca są zasadzką Szatana, który rozpamiętując swój upadek, ciągnie dusze ludzkie w dół. Zawsze w dół. Ja przeciwnie, wpatrzony w Zwycięzcę śmierci, podnoszę dusze i daje im nadzieję zwycięstwa, które będzie wieczne. mam łaskę spojrzenia dla każdego grzesznika, który wyciąga rękę po ratunek. Ty również zachowaj tę łaskawość dla każdego, kto potrzebuje twojej pomocy, a twojej pomocy potrzebuje absolutnie każdy grzesznik na świecie. Najpierw ty okazuj mu łaskę, przebaczając mu jego grzechy i usprawiedliwiając jego postępowanie wobec mnie, szczerze mu współczując, potem zadośćuczyniaj i proś, a otrzymasz moją łaskawość, która nie ma miary. Jeśli ty okazujesz się sędzią i potępiasz, jak oczekujesz, że staniesz się kanałem, przez który spłynie łaska na tę duszę? Nie masz z nią nic wspólnego, co zmusiłoby Mnie do działania. Jeśli jednak kochasz i współczujesz, to mogę zrozumieć, bo Ja również kocham i współczuję. Z tego powodu dam ci łaskę, o którą Mnie prosisz.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Nadaję sens cierpieniu człowieka, łącząc jego cierpienie z cierpieniami Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele. W Mistycznym Ciele Chrystusa dusze cierpiące w zjednoczeniu z Chrystusem zapewniają nieustanny przepływ łaski do wszystkich członków tego Ciała. Łaska w życiu duchowym oznacza właśnie życie. Powołując cierpiące dusze, łączę je w ogromne jedno wielkie  serce, które zjednoczone z Sercem Zbawiciela przedłuża życie świata.

Cierpienie jest służbą. Cierpiący na ciele po uzdrowieniu winien więc jest dalej swoją służbę Kościołowi. Może zmienić jej wymiar, ale nie powinien odbierać swojej posługi dla dobra ludzkości. Może wówczas zastąpić swoje cierpienie cierpieniem zastępczym, wprowadzając do swojego życia posty i umartwienia czy pielgrzymki. Może również wprowadzić dodatkowe nabożeństwo takie jak Droga krzyżowa lub różaniec. Cierpienie nie jest bowiem szczególnym powołaniem do służby i uzdrowienie winno owocować wzrostem gorliwości o sprawy Boże. W innym wypadku uzdrowienie przynosi szkodę Mistycznemu Ciału. W zbawczej ekonomii Boga nie chodzi bowiem o Zbawienie jednostki, ale o Zbawienie wszystkich powołanych do życia dusz. Każdy ochrzczony człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za Zbawienie własnej duszy, ale również za Zbawienie Mistycznego Ciała Chrystusa, całego Kościoła świętego. Ja jednak jestem siłą słabych, aby nigdy nikt nie pozostawał bez pomocy Nieba.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Po pierwsze oprzyj się całym ciężarem o Mnie, drobino, bo nie dojdziesz tam o własnych siłach. Kiedy przestaniesz polegać na sobie, będziesz szukać siły tylko we Mnie. Wciąż rozczarowuje cię prawda, którą ci objawiam. Jesteś tylko nędznym stworzeniem, które ugodzone zatrutą strzałą nieustannie skłania się ku złym skłonnościom i tak pozostanie do końca. Wyzwolenie znajdziesz w śmierci tego świata. Nie bój się prawdy. Każdy, kto szuka Mnie prawdziwie, musi ją poznać i stawić jej czoło i tak poznać pokorę. Nie pogardzam tobą z powodu twoich grzechów.

Niech nikt cię nie sądzi i ty nie sądź nikogo. Wstrzymaj się od sądzenia siebie. Jedynym Sędzią jestem Ja sam, a jeśli widzisz swoją nędzę, to powierzaj Mi ją w pełnej ufności. Nie będziesz nigdy niczym więcej niż tym , czym pozwolę ci się stać. Nic nie zależy od ciebie, a wszystko zależy ode Mnie. Zaufaj Mi i pragnij tego, czego pragnę Ja. Uczynię z tobą to, co zechcę według Mojej Woli i Moich zdolności. Na twoje nie liczę wcale i ty na nie nie licz. Czy teraz pojmujesz, czym jest Moje dzieło? Nie wywyższaj się mówiąc: „Ja mogę je zniszczyć z powodu braku siły”. Nie, nie możesz, bo twój brak siły jest zbyt mały, aby obniżyć Moje siły. Nic więc nie zdołasz ulepszyć i nic nie zdołasz zniszczyć w Moim dziele, które jest doskonałe samo w sobie.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Maryja, Moja przeczysta Córka, miała jedyną drogę do Mnie i Ona jedyna została wywyższona do Mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze Mną miało inną naturę, albowiem była Ona Moją Oblubienicą i Matka Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpi połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi.

Maryja, Moja ukochana Oblubienica, stała się Współodkupicielką całego ludzkiego rodu, a poprzez swoje Niepokalane Poczęcie była Mi jedynym, przeczystym dzieckiem, jakie nie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna, ukochana Córka była ze Mną połączona duszą i ciałem, abym mógł w Niej objawić odwieczną Wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z Dziewicy, Jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było Odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez Jego krwawą i bolesna Mękę dostąpiliście, dzieci, odpuszczenia wszystkich waszych grzechów i ponownego wejścia do domu waszego Ojca.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Daj Mi szansę udowodnienia ci, jak bardzo Mi na tobie zależy. Daj Mi szansę udowodnienia ci, że cię znam i wiem, jak przywrócić ci pokój i jak przynieść ukojenie twojej duszy i odpocznienie ciała. Cierpisz z powodu chaosu, jaki zostawia w tobie świat, w tobie – twojej duszy i w twoim ciele. Od dziś próbuj walczyć z pokusami, ale nie na siłę woli, jak to próbujesz robić dotychczas, tylko potęgą twojego najwierniejszego Przyjaciela. Zasłaniaj się Mną i szukaj oparcia we Mnie. Wzywaj Mnie do walki, a będę zwyciężał za ciebie. Jestem odpowiedzią miłości na twoją słabość. Nie zasmuca Mnie twoja słabość, ale upór, z jakim zmagasz się ze wszystkimi przeciwnościami w pojedynkę.

Mówię ci to powtórnie, zaufaj Mi i złóż ten ciężar na Mnie. Wtedy twoje życie się zmieni i będziesz w stanie coś zmienić. Własnymi siłami niczego nie dokonasz. Diabeł jest silniejszy od ciebie i w połączeniu z twoja słabością zawsze cię pokona. Musisz wziąć do pomocy silniejszego od niego. Wtedy nie stanowi dla ciebie żadnego zagrożenia. Zacznij tak żyć. Będę cię pouczał, jak masz to czynić. Zacznij jednak liczyć na Mnie. Zobaczysz, że wszystko się zmieni na lepsze.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Kiedy cierpisz, Ja cierpisz wraz z tobą. Nie jesteś sama. Spójrz tylko na Syna Bożego, jak On cierpi, i wiedz, że kiedy twoje serce jest tak w wielkim ucisku, ty wspierasz Go w Jego Męce. O tym myśl, patrz na Jego Rany, patrz na Jego umęczone ciało i udręczonego Ducha i bądź przy Nim, bo wówczas, kiedy tak wiele cierpisz, On jakoby przeżywał chwile wytchnienia, jakbyś przejmowała odrobinę tego cierpienia na siebie i wtedy On może odetchnąć. Cierp i raduj się, bo cierpisz dla Boga. Jak nieszczęśliwi ci, co nie znają wartości cierpienia. Jak przegrani ci, co nie chcą cierpieć dla Pana.

Zaufaj Mi. Jestem tak dobrym Bogiem. Czy myślisz, że gdybym cię tak nie kochał, mógłbym dawać tobie znosić cierpienia? Byłby Mi obojętny twój los, a Ja wybieram dla ciebie krzyże. Dziecko, takie krzyże, które przydadzą Mi chwały i wywyższą cię na drodze do Mnie. Żadne nie są zbyt ciężkie, żadne nie są zbyt małe.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VII

PAN JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Wzywaj pomocy i licz na nią, jak bym stał zawsze obok ciebie i pytał, czego potrzebujesz. Oto jestem – Niebo u twego boku. Oto jestem – miecz w twoim ręku. Oto jestem – brakujące Słowo w twoich ustach. Oto Jestem Który Jestem na wyciągnięcie ręki.

Posilaj się tylko Mną i nie trać czasu na szukanie innych źródeł mocy. Ja Jestem, a wszystko inne to tylko pył stworzenia. Oddaje ci się, aby dzielić Moją siłę z niemocą i słabością, jaką jesteś. Z powodu Mojego szaleństwa miłości postępuję wspaniałomyślnie i czynię sobie twoim na wieki. Korzystaj z Mojej mocy dziś, bo daję ci ją teraz, na zawsze i bez żadnych przeszkód ani przerw. Jestem twój, taki jaki Jestem, w pełni Mojego Bóstwa należę do ciebie. Nie obrażaj Mnie, szukając pociechy u ludzi i ku nim zwracając swe pragnienia. Oto przychodzę, aby oddać ci się już na zawsze i nigdy nie odejdę z twojego serca. Weź wszystko, co ci daję i nie szukaj własnej godności, bo nigdy nie znajdziesz tej, która nie będzie cię zawstydzała wobec ogromu Mojej łaski. Szukaj tylko Mojej wspaniałomyślności, którą okazuję wobec ciebie, bo chcę i tylko dla tego, że chcę. Nie szukaj innych powodów, bo zawsze błądzisz. jedyny powód Mojej dobroci jest taki, że chcę być dobry.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Moje dziecko jestem dla ciebie niekończącą się dobrocią. Chcę, aby również w tobie ukazała się ta dobroć, którą cię obdarzam. Dobroć serca jest owocem Moich darów, daru bojaźni Bożej i pobożności. Im bardziej zbliżasz się do Mnie, tym wrażliwsze staje się twoje serce na cierpienia innych. Im bardziej litujesz się nad własną nędzą, tym bardziej uczysz się postrzegać wady innych jako ich pokutę i cierpienie. Nie trać więc litości dla Moich stworzeń. Cierpienie jest wpisane w ich życie. Okazuj dobro wszystkim, dobrym i złym. 

Moje dobro wypełnia twoje życie i warunkuje każdy twój dzień. Dzieje się tak z powodu miłości. Również ty, jeśli wypełni cię miłość, będziesz rozdawać dobroć zupełnie nieświadomie. Serce jest poddane temu, kogo miłuje. Kochając, wypełniasz dzieła miłosierdzia w sposób naturalny i nie postrzegasz ich jako dobre uczynki, ale jako zwykłe czynności do wykonania, tak naturalne jak oddychanie czy jedzenie.

Dobroć jest usposobieniem serca do rozdawania miłości. Dzielenia się tym, czym się obfituje. Jeśli brakuje dobroci, znaczy to, że wcześniej zabrakło miłości. Oczekując więc dobroci, człowiek musi kierować się miłością. Naśladuj Moją miłość, abym udzielił ci owocu Mojej dobroci. Wówczas dobroć stanie się twoją normą i nie będziesz postrzegać swoich czynów jako dobre, ale tylko jako właściwe i wskazane. Dzięki temu nie będzie ci również grozić upadek w pychę.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IX

PAN JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Ilekroć ty rezygnujesz, tylekroć Ja potrafię cię podnieść. Nie gorszy Mnie twoja słabość. Tak jak lekarz spodziewa się objawów choroby po chorym, tak Ja spodziewam się twojej słabości. Kiedy wylewasz łzy, wystarczą Mi dwa słowa, aby wywołać twój uśmiech. Nawet  z sobą samą nie umiesz sobie poradzić. Ale Ja potrafię. Podnoszę cię i wspieram, bo umiem kochać i niczego się nie boję. Nic Mnie nie ogranicza. Kocham i podnoszę, buduję i tworzę. Nic Mnie nie zniechęca, a ty najmniej. Słabość prowokuje Mnie do działania. Pasujemy do siebie. Ja – Moc i ty – słabość.

Nie wyobrażaj sobie, że jestem dla charyzmatyków. Nie sądź, że pojawiam się tam, gdzie odmawia się szczególne modlitwy, a w codziennej monotonii nie można Mnie zobaczyć. Nie pragnę być gościem albo towarzyszem waszych modlitewnych spotkań. Chcę być sensem twojego istnienia w twojej codzienności. Chcę być centrum twojego dnia. Upragnionym i Umiłowanym pośród tysięcy zmiennych okoliczności i spraw. Ja trwam nieustannie, kochając i rozdając się temu, kto pragnie i ufa. Nie chcę być traktowany jak światowa gwiazda, która pojawia się, aby zabłysnąć i zniknąć, nie dotykając nawet ciemności i bólu. Chcę wejść w twoją ciemność i ból, aby świecić i przynosić ulgę.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Poznanie Boga otwiera również drogę poznania godności człowieka. Powołanie do świętości i podobieństwo Boże, którym człowiek został obdarowany, zobowiązuje go do poszanowania własnej osoby i traktowania się z należytym szacunkiem. Nadmierne ozdabianie ciała, przypinanie ozdób i malowanie skóry uwłacza godności dziecka Bożego. Prostota i piękno Syna Bożego powinno być dla was wzorem do naśladowania. Wszelka przesada w dbałości o to, co zewnętrzne, przekonuje człowieka do postrzegania się jako byt czysto materialny, którego wartością i bogactwem jest ciało, które posiada. Jest to jednak błąd, który prowadzi do zduszenia w sercu człowieka wewnętrznego życia nadprzyrodzonego i sprowadzenia samego siebie do przedmiotu. Jest to autodegradacja, która prowadzi do tego, że człowiek jest w stanie sam traktować się jak przedmiot, na którym zawiesza się ozdoby, lub jak ścianę, na której się maluje. Ciało człowieka jednak jest święte, bo stworzył je Bóg.

Intymna wewnętrzna więź duszy człowieka z Bogiem owocuje świadomością godności ludzkiego ciała i miłości wobec niego, miłości opiekuńczej, która każe je osłaniać i chronić jak własność Boga i Jego tajemnicę. W oczach człowieka obdarzonego owocem skromności jego ciało staje się jakby małym dzieckiem, młodszym rodzeństwem jego duszy, którego bezbronność, niewinność i nagość ochrania i ukrywa przed całym światem, przed spojrzeniami, pragnieniami i żądzami zła.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBIJANY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Będę cię zawsze wspomagał. Mamy wspólny cel i serce zjednoczone miłością. Chcę, aby to właśnie twoje serce połączyło nas na początku. To tu zjednoczymy się tak bardzo, aby mieć już tylko jedno, wspólne serce. Nie będziemy dzielić spraw na twoje i Moje. Będziemy mieć nasze pragnienie i nasze sprawy.

Ten rozdział na Moje i twoje jest złamanym przymierzem Adama, złamaną tablica Mojżesza i krzyżem, na którym ofiarował się Syn Boży. Teraz jednak, kiedy w ciele Jezusa ukrzyżowane są grzechy świata, masz wolność przystąpienia do Mnie w duszy. Nie musisz już dzielić świata na Mój i twój, bo wyrzekając się grzechu, zostałaś umieszczona we wnętrzu Mistycznego Ciała Chrystusa, a Chrystus jest Mój. Wola Chrystusa jest Moją Wolą. Ty jesteś w Mistycznym Chrystusie, należysz więc do Mnie tak, jak Jego ręce, nogi i bok. Twoja niedoskonałość pokryta jest Boską Krwią w wielkiej obfitości. Choćbyś była raną, jesteś raną Chrystusa, który ofiarował każdą swoją ranę na chwałę Boga. Twoje grzechy giną więc w jego Ofierze. Nie pozostaje nic, co nas dzieli, bo Chrystus jest nasz. To nasze serce, które nas łączy. Nie musisz już dbać o swoje sprawy i oddzielnie rozważać Moich. Nie ma już między nami podziału. Wszystkie twoje sprawy są Moimi, a Moje twoimi. Od tego musimy zacząć. Jedno serce. Jedna wola.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Chcę ci dać to, co sam posiadam i uczynić z twojej duszy wierną kopię Mojej doskonałości. Przypatrz się dzisiaj, jak jestem wierny, jak nieskazitelna jest Moja wierność wobec ciebie. Mało, że obiecałem ci Niebo. Mało, że oddałem ci Ziemię na własność. Obiecałem ci wierność po wszystkie czasy i że nigdy nie cofnę żadnej danej ci obietnicy, a ponadto otrzymałaś Ciało i Krew Syna Bożego na potwierdzenie danego ci Słowa Boga. To pieczęć zbawienia wytłoczona przez Stwórcę w żywym Ciele Zbawiciela – Boga i Człowieka zarazem, który oddał swoje Ciało na męki i ukrzyżowanie jako materię Zbawienia. Moje dziecko, Moja wierność jest wiernością do krwi. Nie cofnę danego ci słowa obietnicy, choćby przyszło Mi za to zapłacić zbyt wielką cenę. 

Oto wierność, którą ci daje po wieczne czasy. Oto wierność, którą pragniesz całym sercem, która daje ci nadzieję i siłę. Takiej wierności nie znajdziesz wśród stworzeń, które w swoim nieszczęsnym stanie upadku porzucają Mnie przy byle trudności. Jedna pokusa wystarczy, aby pogrzebały nasze Przymierze, a słowo stworzeń warte jest mniej, niż mógłbym oczekiwać od dziecka. Dziś przysięgają, jutro zapominają, a uwieść ich może każdy przechodzień. Mimo to, Ja pozostaję wierny, bo kocham w sposób doskonały, a w Sercu Boga nie znajdziesz niewierności, ani jej nie doświadczysz w najmniejszym choćby procencie. Możesz mieć całkowitą pewność co do Moich intencji i planów, co do Moich myśli i pragnień. Nie mam skrytych rozmyślań, skierowanych przeciwko tobie, ani nie wypowiem słowa na ciebie do żadnego ucha. Przysięgam ci to, że nigdy się na Mnie nie zawiedziesz, bo Moja miłość do ciebie przerasta wszystko.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty:  Przychodzę jako Pocieszyciel ludzki i prowadzę ją do lepszego świata, w którym nie będzie już łez i bólu. Utracony Raj wciąż istnieje, ale, aby przekroczyć jego bramy, trzeba być tego godnym. Przygotowanie dusz ludzkich do tak wielkiej godności zostało powierzone Mi jako Uświęcicielowi.

Jezus Chrystus odkupił grzeszną ludzkość, umierając na krzyżu. Bramy Niebios zostały otwarte. Przekroczyć je może  jednak tylko ten, kto zostanie wezwany po imieniu i którego imię jest zapisane w Księdze Żywota. Jeśli chcesz, aby było tam twoje imię, powierz Mi twoje życie, bo mam moc je uświęcić i przygotować twoją duszę do tego zaszczytu.

Bóg Ojciec powołał cię do życia, kiedy tchnął w twoje usta. Przeznaczył cię do wiecznego szczęścia i posłał swojego Syna na świat, aby wykupił cię z niewoli grzechu i śmierci. Kiedy Jezus oddał za ciebie życie i skonał na krzyżu, twoja dusza dostąpiła łaski Odkupienia. Po Zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do Nieba, aby przygotować ci miejsce. Teraz następuje Mój czas. Zostałem posłany na Ziemię, aby przemienić serca ludzi odkupionych Boską Krwią Jezusa. Odtąd mieszkam wraz z wami, aby Moją obecnością uświęcić was i doprowadzić do życia wiecznego w chwale Nieba. Z zapałem prawdziwie Boskim dokonuję Mojego dzieła w każdej duszy, która Mi się oddaje. Chcę wycisnąć na twojej duszy Moją pieczęć, ukończyć dzieło twojego Zbawienia, które rozpoczął Ojciec i wykonał Syn. Ja postawię kropkę.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Duch Święty: Jezus Chrystus jest Panem stworzenia. Każdy kwiat stara się Go naśladować i czcić, rodząc się, rozkwitając, więdnąc, słabnąc i umierając. Całe stworzenie poddaje się pokornie śmierci jako konsekwencji grzechu pierworodnego. W tym umieraniu oddaje cześć i chwałę Jednorodzonemu Synowi Bożemu, który choć nie podlegał śmierci, poddał się jej, aby uzdrowić grzeszną ludzkość i wydobyć całe stworzenie ze szponów śmierci. Na swój sposób również Ziemia cierpi, rodząc i grzebiąc na zmianę. Chwilowe życie stworzeń uzmysławia człowiekowi chwilowe życie ludzkie, a odradzanie się co roku świata roślin zdradza mu sekret jego przeznaczenia do nowego życia.

W środku tajemnicy życia i śmierci jestem Ja. Przyjmuję śmierć w objęcia, unicestwiam ją mocą Ofiary Chrystusa i wskrzeszam do życia to, co było umarłe. Pierwszym, który zmartwychwstał jest sam Bóg – Jezus Chrystus, który swoje ludzkie ciało wydał na Ofiarę przebłagalną. Sam umierając, zabił śmierć. Śmierć, nie mając już nad Nim władzy, odeszła, budząc Go na pożegnanie w niedzielny poranek. Śmierć odeszła. To oznacza, że każdy, kto jest w Chrystusie, to znaczy, należy do Jego Mistycznego Ciała i złączony jest z Chrystusem poprzez Ducha Świętego, to znaczy poprzez łaskę uświęcającą, w której jednoczę duszę z Bogiem, należy do Życia i zostanie wskrzeszony z martwych w ten sam sposób, w jaki zmartwychwstał sam Chrystus. Ciało Chrystusa wypełnione jest bowiem Duchem Ożywicielem, który ożywia wszystko to, co umarłe.

Któryś za nas cierpiał rany…

ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

Duch Święty: Po dokonaniu się Ofiary, łaska spływająca z krzyża Odkupienia jest rozdawana wiernym, którzy są jej godni. Chrystus w Komunii świętej oddaje duszy nie tylko swoje Ciało i Krew, a w nich zasługi płynące z Jego Męki, ale także posyła swojego Ducha, aby uświęcił duszę i prowadził ją do coraz większego zjednoczenia. Spotkasz Mnie więc w każdej godnie przyjętej Komunii świętej, bo jestem zawsze tam, gdzie przebywa Syn Boży i wraz z Nim dokonuję Jego dzieł. Przeze Mnie otrzymasz życie i zmartwychwstanie, aby żyć w wolności od grzechu i śmierci. Każda Komunia święta to nowe zesłanie Ducha Świętego do twojej duszy, bo po Męce Chrystusa jest zawsze Zmartwychwstanie, a Zmartwychwstaniu zawsze towarzyszy posłanie Ducha Świętego na uczniów.

Wszystkich darów jakich ci udzielam, udzielam ci poprzez zasługi Męki i śmierci Chrystusa, dlatego otrzymujesz je w sakramentach, a przede wszystkim w Sakramencie Eucharystii, który jest szczególną łaską udzielaną Kościołowi, aby mógł codziennie uświęcać i odnawiać dusze. Amen.

Modlitwy w intencjach Papieża dla uzyskania odpustu:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Wierzę w Boga…

Po odprawieniu Drogi krzyżowej można/warto przyjąć Duchową Komunię Św.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 20 pozycji do rozważania

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...