Podziękowania, prośby

Informacje o doznanych łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu prosimy przesyłać na adres e-mail:

kaplicanabrzegu@wp.pl

LITANIA I MODLITWY do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

CODZIENNA SZCZEPIONKA NA COVID-19 – Psalm 91

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

7 września 2023

Jan Nowak z Woli Bożej opiekun Kaplicy Na Brzegu

Ojcze! Oto jestem, poślij mnie, ja pójdę, aby się spełniła Twoja Wola. Kocham Cię, Tato!

7 września 2023

Tomek

Boże Ojcze dziękuję Ci, że tam gdzie jestem w różnych okolicznościach znajduję Twój Kościół i mogę czuć się w nim bezpieczny. Proszę za Irka, Basię, Piotra, Anię i za mnie o dobre relacje z Tobą. Aby pomimo naszych grzechów była w nas silna wola szukania Ciebie tj. dar pobożności. Polecam Ci Basie, Elę, Irka, Anię, Rocha, abyśmy nikogo nie zasmucali. A jeśli tak się stanie, abyśmy jak najszybciej przepraszali. Amen.

7 września 2023

Anonim

Dziękuję Ci Boże Ojcze za to czego już dokonałeś i proszę o łaskę dobrego rozwoju mojego synka Maciusia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen♥️

7 września 2023

Wojciech

Dziękuję Boże Ojcze za zdrowie, wsparcie, pomoc i błogosławieństwo oraz za dar bycia dzieckiem Bożym. Dziękuję również za dar śp. Rodziców, rodziny, przodków, wykształcenia, pracy, dobrych i życzliwych ludzi na mojej drodze, ochrony przed złem i złymi ludźmi. Dziękuję za łaskę powrotu do Kościoła, okazane mi Miłosierdzie i dar nowego życia, nawrócenia i wytrwania w łasce uświęcającej, która umożliwia mi dążenie do świętości. Dziękuję za wszystko ukochany Ojcze, Twój marnotrawny Syn!

6 września 2023

Anonim

Mateczko błagam pomóż bo nie daje już rady.

6 września 2023

Anonim

Mateńko prosze o uzdrowienie mnie i mojej mamy z otepienia .Proszę również o łaskę zdrowia dla męża i syna .

5 września 2023

Mama

Maryjo bardzo proszę o łaskę wyjśćia z długów mojej rodziny

5 września 2023

Jadwiga

Matko Najświętsza Ty najlepiej znasz wszystkie moje troski, proszę miej nad nami piecze
1 3 4 5 6 7 1 060

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie