Podziękowania, prośby

Informacje o doznanych łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu prosimy przesyłać na adres e-mail:

kaplicanabrzegu@wp.pl

21 stycznia 2014

Oddany Niepokalanemu Sercu Maryi

Matko Boska Jasnogórska! Matko Boska Jasnogórska! W Tym Cudownym Obrazie w Kaplicy na Brzegu, chciałem Tobie Pani podziękować za całe życie, a zwłaszcza kapłańskie Świętej Pamięci ks kanonika Mariana Juraszka. To co pozostawił po sobie ciężką pracą zwłaszcza w Kasinie Wielkiej dedykuję jeśli moje serce skromne może - Tobie Pani Częstochowska. Proszę Cię przez Twoje Niepokalane Serce wyproś u Twojego Najmiłosierniejszego Syna Jezusa Chrystusa wieczne szczęście w Domu naszego Jedynego Ojca. Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Jezu, Maryjo Ufam Wam.

21 stycznia 2014

Anonim

Maryjo! Dziękuję za wstawiennictwo i proszę o wsparcie podczas egzaminów na studiach...

20 stycznia 2014

Oddany Niepokalanemu Sercu Maryi

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i polecanymi Tobie. Niepokalane Serce Maryi - módl się za nami.

20 stycznia 2014

Sługa

Maryjo Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa daj siłę księdzu proboszczowi Marjanowi Juraszkowi. Niech Twoja opieka nad Nim trwa dalej.

20 stycznia 2014

Twój syn

Matko Boska Częstochowska proszę o błogosławieństwo w życiu na co dzień i w pracy. Miej mnie w swojej opiece, strzeż od złego bądź przy mnie.

15 stycznia 2014

Parafianin

Matko Boska Jasnogórska otocz opieką ks proboszcza Mariana Juraszka, daj Mu siłę w walce z ciężką chorobą. Panie Jezu Ufam Tobie.

10 stycznia 2014

Przyjaciele

Matko Boska z Brzegu, wspomnij na swoją służebnicę Świętej Pamięci Jadwigę Kowalczyk, która często nawiedzała Twoją Matko Kaplicę. Wyproś u Twojego Miłosiernego Syna, aby cieszyła się wiecznym szczęściem w Królestwie Naszego Ojca. Dobry Jezu, a nasz Panie Daj jej wieczne spoczywanie.

10 stycznia 2014

Parafianka

Kochana Mateczko,dziękuję Ci za ten rok co już za nami i proszę Cię abyś opiekowała się moją całą rodziną w tym bieżącym roku.Pomóż mi Kochana Mateńko spełnić swoje marzenia .
1 429 430 431 432 433 436

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie