Aktualności

2023-01-05 16:15

I Objawienie Pana Jezusa – Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – Uroczystość – 6 styczeń

EWANGELIA (Mt 2,1-12) – czytania

MĘDRCY W BETLEJEM

abp Stanisław Nowak

W święta Bożego Narodzenia cieszyliśmy się, że Bóg stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy w ubogiej stajni w Betlejem. W uroczystość Objawienia Pańskiego serca nasze wypełnia radość, że Bóg objawił swego Syna wszystkim narodom, które oddały Mu pokłon w osobach Mędrców ze Wschodu. Spełniły się w ten sposób słowa psalmu: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

.
Trzej Mędrcy ze Wschodu ujrzeli gwiazdę Boga Wcielonego, która wzbudziła w nich nadzieję zbawienia. Poszli za tą gwiazdą, a ona zaprowadziła ich do Betlejem. Tam zobaczyli Dziecię wraz z Matką Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ofiarowali Mu też dary pełne zbawczej symboliki: złoto, kadzidło i mirrę.

.
Świętych Mędrców uważamy za ojców naszej wiary i śpiewamy na ich cześć najpiękniejsze kolędy. Ale czy sama radość z powołania do zbawienia wystarczy? Mędrcy ze Wschodu przebyli długą drogę do Betlejem. Była ona pełna różnych doświadczeń i cierpień duchowych, jak znikanie gwiazdy, obojętność na przyjście Chrystusa, a nawet strach mieszkańców Jerozolimy z powodu Jego narodzin i nienawiść Heroda do nowo narodzonego Zbawiciela. Jednak podobnie jak droga krzyżowa wiedzie do zmartwychwstania, tak pełna doświadczeń droga Mędrców prowadzi do szczęścia z odnalezienia Chrystusa.

„Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 11)

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...