Aktualności

2018-09-11 14:58

Główne Grzechy Kapłańskie. NAUKA REKOLEKCYJNA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Medytacja konferencji – 60 minut

 

Pan Jezus: Pragnę otworzyć dzisiaj Moje usta do kapłanów, których powołałem do szczególnego uczestnictwa w Moim Bóstwie, w Moim człowieczeństwie i w Moim Odkupieniu. Znakiem krzyża rozpoczynam rekolekcje kapłańskie, w których sam pragnę przebywać z wami tak, jak przebywałem z Moimi uczniami na Ziemi. Dziś pragnę wyrwać kapłańskie serce światu i jego troskom. Skierowuję na ciebie Mój wzrok, kapłanie. Chcę, abyś opuścił ziemskie sprawy na ten czas, w którym będę do ciebie mówił. Nie przerywaj naszego czasu troskami o ten świat. Jeśli chcesz odczuć owoce tych rekolekcji, które osobiście dla ciebie przeprowadzę, postaraj się oddalić od siebie wszystko, przynajmniej na ten czas, kiedy mówię do ciebie i kiedy ty mówisz do Mnie. Jeśli się nie wyciszysz, nie usłyszysz Mnie należycie i nie pojmiesz. Nie odczujesz również Mojego wzroku, który będzie badał, ranił i leczył twoje serce. Pierwszy dzień rekolekcji niech będzie więc przygotowaniem do usłyszenia Mojego głosu. Kiedy wzywałem Eliasza do spotkania ze Mną, wszedł na górę Synaj i oczekiwał Mnie w grocie*. Oddalił się więc od ziemi, wspinając ku niebu i skupił swój wzrok wewnętrznie. Niech się nad tobą przetoczą wszystkie wichury i nawałnice spraw koniecznych i niecierpiących zwłoki. Ukryj twoje serce i nie wychodź na zewnątrz. Dopiero Moje wezwanie, które jest pokojem i ukojeniem jak delikatny podmuch wiatru, powinno otworzyć twoje oczy. Wyjdź Mi na spotkanie, bo będę mówił z tobą sam na sam.

 

Pierwszy dzień rekolekcji jest więc czasem przygotowania i wyciszenia do dalszej pracy, aby kolejnego dnia rozpocząć już właściwe spotkanie. Przygotowanie to powinno objąć modlitwę i post. Od pierwszego do ostatniego dnia odmawiać należy kapłańską Drogę krzyżową, a modlitwy i prace ofiarować we własnej intencji, abym otworzył, rozjaśnił, uzdrowił i uświęcił twoje kapłańskie serce. Dobrze jest również prosić kogoś pobożnego o modlitwę w tym czasie o głębokie przeżycie rekolekcji i ich należyte owoce. Ten pierwszy dzień jest oczekiwaniem na Ducha Świętego, więc modlitwa powinna objąć szczególnie nabożeństwo do Jego Osoby. Błogosławię ten czas, tę modlitwę i twoje serce.

 

Zapisz Moje wezwanie. Ponieważ umiłowałem kapłańskie serce i Moja miłość zachowuje doskonałą wierność, pragnę okazać szczególną łaskę Moim synom. Kiedy stąpałem po Ziemi, otoczyłem się Dwunastoma. Dziś osobiście powołuję twoje serce, kapłanie, do zażyłej przyjaźni ze mną. Chcę mieć cię wśród Moich najbliższych i po to cię powołałem. Właśnie ciebie wybrałem, abyś poznał Mnie najlepiej, przyjął ode Mnie najwięcej łaski i zajął najbliższe Mnie miejsce przy Moim stole w czasie wiecznej uczty. Uczyniłem cię kapłanem. Rekolekcje, na które otrzymałeś wezwanie, są Moim osobistym pragnieniem przeżycia z tobą tych dni w wielkiej bliskości i prawdzie. Moją osobistą troską o twoje życie i twoje serce. W tym czasie będę cię nauczał i objawiał ci prawdę o tobie. Ty również możesz pytać i otrzymasz odpowiedź. Nie wzywam cię, aby cię karcić. Nie wzywam cię, aby cię chwalić. Razem mamy wypełnić Wolę Ojca. Wzywam cię, aby ukazać ci, że twoje serce ma dla Mnie wielką wartość, a twoja miłość więcej dla Mnie znaczy, niż możesz pojąć.  

 

*1 Krl 19, 1-10

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...