Aktualności

2018-09-17 16:58

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA V

SZYMON Z CYRENY POMAGA PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Kapłan wierny, kapłan oddany jest dla Mnie nieocenionym skarbem, pociechą, jakiej szukam daremnie wśród gapiów. Ból minionych stacji był tak wielki, że nie zdołałem już dłużej go unieść. Moja Matka wyprasza Mi łaskę Cyrenejczyka. Bierze on ze Mnie to ciężkie brzemię, przymuszony Jej modlitwami.

 

Tak jak bez Cyrenejczyka nie mogłem kontynuować Mojej drogi krzyżowej, tak bez kapłanów nie mogę kontynuować Mojego zbawczego dzieła. Potrzebuję pomocy w niesieniu tego ogromu ludzkich grzechów i zadośćuczynienia za nie.

 

Kapłanie, choć Mój krzyż jest cięższy, a Moje cierpienie cię przeraża i napawa odrazą, bądź blisko Mnie i nie porzucaj naszego krzyża. Jeśli tylko będziesz blisko Mnie, wkrótce otrzymasz potrzebną ci łaskę do wytrwania, do zrozumienia i przyjęcia swojego krzyża. Jak Szymon otworzysz oczy na rzeczywistość Boską, aby ujrzeć swoje wybranie i zaszczyt, jakim go obdarzyłem, zwracając się o pomoc właśnie do niego. Dziś zwracam się o pomoc właśnie do ciebie. Nie wymawiaj się, abym cię nie musiał przymusić ciężką chorobą lub groźbą. Pójdź za Mną na Moje pierwsze wezwanie i pomóż Mi dojść na Golgotę, bo tam odkupię również twoją duszę i spłacę również twój dług. Obiecuję ci, że otrzymasz siłę i pragnienie do niesienia tego krzyża tak, jak otrzymał je Szymon. Umiem dziękować. Umiem być wdzięczny. Zaryzykuj wszystko, aby otrzymać Moją wdzięczność. 

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...