Aktualności

2022-06-23 16:09

Głębia Modlitwy Pańskiej. ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE

Głębia Modlitwy Pańskiej. OJCZE NASZ

BÓG OJCIEC: Teraz chcę wyrazić możliwie najdokładniej, jak uwielbiasz Mnie świadomie, wypowiadając kolejne słowa modlitwy: „Święć się Imię Twoje”. Powiedziałem ci już, jakie jest Moje Imię, objawione wam przez Mojego Syna. W tym imieniu pragnę odbierać Moją chwałę. W tym imieniu pragnę być uwielbiany. W tym imieniu jestem spełniony jako Miłość. Błogosławiąc Mnie w tym imieniu, błogosławicie całe Moje dzieło, od stworzenia świata, po wydanie wam Mojego Syna, aby zamieszkał w Dziewicy dla waszego Zbawienia. Dziewica wydała go wam na świat i Dziewica posiada Go w swoim matczynym łonie na Ziemi. Dziewica Matka oddała swego Syna Dziewicy Córce, jaką jest święty Kościół, w którym Mnie posiadacie. Posłuchaj Mnie, prosząc słowami „Święć się Imię Twoje”, mówisz Mi, abym był uznany, kochany i błogosławiony przez wszystkie stworzenia świata, aby Moje Imię zamieszkało wśród was, w każdym domu i w każdej duszy. Pragnę udzielić całej pełni każdemu domowi i każdej duszy, pełni Mojego Bóstwa i pełni Mojego Człowieczeństwa. 

 

Wyjaśnię ci to. Człowieczeństwo w swojej ułomnej naturze jest waszym człowieczeństwem, a Moje człowieczeństwo to to, które objawiłem wam w Moim Synu. Pełnię człowieczeństwa osiągacie poprzez doskonałe naśladowanie człowieczeństwa Mojego Syna. To jest człowieczeństwo, jakie zamierzyłem, stwarzając człowieka, to jest człowieczeństwo Mojej Woli. 

 

W modlitwie „Ojcze nasz” uwielbiasz więc Moje Imię jako „Ojca” w tym imieniu zawiera się Imię Syna i Imię Ducha. Uwielbiając więc Imię Ojca, oddajesz chwałę Synowi i Duchowi Świętemu, bo będąc Ojcem, uwielbiony jestem poprzez Syna i poprzez Ducha. Nie ma prostszej i bardziej umiłowanej przeze Mnie formy uwielbiania Mnie, niż wzywanie i wyznawanie Mnie poprzez Moje Imię „Ojca” i wypełnienie Mojej Woli [10 Przykazań]. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...