Aktualności

2022-07-05 16:16

Głębia Modlitwy Pańskiej. BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI

Głębia Modlitwy Pańskiej. OJCZE NASZ

BÓG OJCIEC: „Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi”. Zastanów się, o co Mnie prosisz. Czy prosisz Mnie o coś dla Mnie, czy dla siebie? Czy jest to Wola Moja, czy twoja? 

 

Moja Wola jest dobrem absolutnym, w którym jest zawarte Zbawienie świata. Moja Wola prowadzi zawsze do najwyższego dobra, ponieważ Bóg nie zawiera w sobie zła i nie może zła pragnąć, a więc Moja Wola jest samym tylko najwyższym dobrem. W słowach: „Bądź Wola Twoja” zawiera się więc cała ufność duszy, która wyznaje w nich swoją wiarę w Moją dobroć i zaufanie do Mnie, jako do Ojca. Nie jestem Bogiem, który ma zachcianki i żąda dla żądań. Moim celem jest zawsze dobro każdej duszy. 

 

Wszystko czym jestem i wszystko w czym jestem, jest doskonałym pokojem i przynosi pokój doskonały. I odwrotnie, wszystko czym nie jestem i gdzie Mnie nie ma, pozostaje gwałtem, przemocą, niepokojem i wojną. Człowiek nie uzmysławiając sobie tej prawdy, usuwa Boga, jednocześnie wprowadzając niepokój w miejsce pokoju; rozłam tam, gdzie panowała jedność; i przemoc tam, gdzie panował ład. Człowiek sam czyni wojnę. Moja kara, jaką dopuszczam na wciąż niszczący sam siebie świat, jest Moją nieinterwencją. 

 

Świat jest jak nierozumne dziecko, które mimo wielu upomnień nie uczy się posłuszeństwa i kiedy w końcu przestanie być powstrzymywane, pójdzie tam, gdzie pójść nie powinno, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo [Piekło]. Jednak Ojciec nie pobiegnie już za nim i nie chwyci go w porę. Pozwoli mu poznać konsekwencje jego wyboru, aby ujrzało, przed czym chronił je Ojciec. Jednak dziecko nie rozpozna prawdy i znienawidzi Ojca za Jego naukę. Obwini Go za zło, które samo wybrało, uznając, że Ojciec zgotował na nie zasadzkę. Ja jednak nie stworzyłem zła, nie stworzyłem grzechu i jego konsekwencji. Ja dałem człowiekowi pełnię mądrości i miłości w sobie. Dałem mu samo dobro. Owocem Mojej najwyższej miłości była wolna wola, jaką obdarzyłem człowieka od początku.

 

Zło i grzech jest tym, co jest poza Moją Wolą. Jak dzieci z nieprawego łoża, tak grzechy niosą w sobie konsekwencje nieładu i wprowadzają niepokój. Ja jestem doskonałą Harmonią. Jestem wszelkim Dobrem. Nic we Mnie i nic ze Mnie nie może być złem. Tylko to wszystko, co jest poza Mną, jest złem. Zło powstało na skutek odrzucenia Mojej Woli [10 Przykazań]. Można więc powiedzieć, że zło jest odwrotnością Mojej Woli, jest tym, co pozostaje po odrzuceniu Mojej Woli. Zło jest substancją sprzeciwu wobec dobra. Nie ma w sobie dobra, choć pochodzi pośrednio od dobra, jako jego zaprzeczenie. Grzech jest już dzieckiem zła, a grzechy łączą się ze sobą i płodzą konsekwencje grzechów. A to są choroby, wojny, gwałty, cierpienia i w końcu śmierć, która kończy jedną linię zła. Jednak zło rozprzestrzenia się również, rozszerzając się we wszystkich kierunkach, jak bluszcz porastający ścianę, tak zło rodzi zło, grzech rodzi grzech, a śmierć rodzi śmierć [Piekło]

 

Moja Wola jest samym dobrem. Moja Wola jest Zbawieniem. Modląc się o Moją Wolę, modlicie się więc o pokój, o miłość, o zdrowie, o wszelkie dobro. Moja Wola w najwyższym i doskonałym stopniu realizowana jest w Niebie, dlatego Niebo jest miejscem wolnym od cierpień, chorób, nieszczęść i śmierci. Wszystko w Niebie wypełnione jest Mną, żywi się Moją Wolą i dzięki tej Woli żyje wiecznie w doskonałej szczęśliwości, ponieważ Ja pragnę wszystko przemieniać w siebie, a więc w samo dobro, bez domieszki zła, w samą miłość, poza którą nie istnieje życie. Jestem Miłością, która uszczęśliwia, bo sam siebie czynię szczęśliwym. Czyniąc miłość, uszczęśliwiam sam siebie. Będąc miłością, rodzę szczęście. Rodzę szczęście w każdym, kto jest miłością i we wszystkim co jest miłością. 

 

Modlisz się: „Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi”. Modlisz się więc o Raj. Modlisz się o usunięcie z Ziemi wszelkiego zła. Bo gdyby Moja Wola zapanowała na Ziemi tak, jak panuje w Niebie, unicestwiła by wszelkie zło i wszelkie jego konsekwencje. Czy sądzisz, że to niemożliwe? Ależ to możliwe. Nie dawałbym wam nadziei, której nie mogę zrealizować. Gdyby Moja Wola zapanowała na Ziemi w sposób doskonały, nie musielibyście umierać. Chrzest usuwa grzech pierworodny, a jego skutki są właśnie widoczne w odstępstwie od Mojej Woli. Gdyby jednak Ziemia w sposób doskonały przyjęła Moja Wolę, człowiek przechodziłby w stan doskonałości bez konieczności umierania. Córko, mówiłem wam o tym wielokrotnie, ale wy nie pojmujecie. Mój Syn, umierając na krzyżu, pokonał grzech, śmierć i szatana. Pokonani nie mogą więc dalej sprawować władzy. Śmierć, grzech i szatan nie istnieją już w człowieku, który nie posiada woli własnej, przeciwnej Woli Bożej. Człowiek sprzeciwia się Woli Bożej nie tylko aktem woli, ale również słabością. Człowiek doskonale zjednoczony z Moją Wolą na Ziemi nie podlega już ani grzechowi, ani szatanowi, ani śmierci. Jeśli umiera to tylko po to, aby zadośćuczynić za grzechy świata. Jeśli jednak grzech na Ziemi przestałby istnieć, a wszystko wypełniała Moja doskonała Wola, zniknęła by również potrzeba zadośćuczynienia. 

 

Módlcie się więc z wiarą, bo w modlitwie: „Ojcze nasz” modlicie się o rzeczy wielkie, o rzeczy kluczowe dla całego świata. Ale o tym powiem ci dokładniej na samym końcu Orędzi. Teraz, błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...