Aktualności

2022-08-01 16:15

Głębia Modlitwy Pańskiej. ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO

Głębia Modlitwy Pańskiej. OJCZE NASZ

BÓG OJCIEC: Wyjawiłem ci tajemnice ukryte w modlitwie „Ojcze nasz”. Ostania prośba tej modlitwy skierowanej do Mnie zawiera się w słowach: „Zbaw nas od Złego”. Ta prośba jest zwieńczeniem wszystkich innych próśb. Całe życie człowieka dąży ku temu jednemu, aby jego dusza została zbawiona. To jest najważniejsza prośba człowieka, prośba o życie wieczne. 

 

Każde zło posiada w sobie śmierć. Obcując z nim, napełniacie się śmiercią. Abyście osiągnęli życie wieczne, musicie być zachowani od wszelkiego zła, a więc oczyszczeni zupełnie z wszystkich gniazd śmierci, z wszystkich zalążków śmierci, a nawet drobin zła, niezauważalnych ludzkim okiem. Ja czytam w waszych duszach i Ja uwalniam je od zła. Każde gniazdo śmierci to grzech, który jest powodem kolejnych grzechów. Zło zamieszkuje w duszy poprzez to gniazdo i rozprzestrzenia się, tworząc kolejne i zanurzając duszę coraz bardziej w śmierci. Ja daję duszy moc wyzwolenia się z każdego grzechu. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale jest wynikiem współpracy duszy z łaską. Codziennie otrzymujecie łaski do zwalczania zła, które pragnie was posiąść. Łaska do zwyciężenia go jest wystarczająca, ale wola człowieka nie zawsze. Od woli człowieka zależy, czy przezwycięży zło i wybierze dobro. 

 

Nie zdajecie sobie sprawy, jaka moc do walki ze złem znajduje się w błogosławieństwie i w godnie przyjętej Komunii świętej. Wystarczy, że dusza będzie świadomie współpracować  z łaską, a dojdzie do świętości. Nie tylko nie będzie w niej zła, ale zostanie z niej całkowicie wykorzenione. Mój Boski plan zakłada uwolnienie duszy od wszelkiego zła, aby była godna zamieszkać we Mnie. Cudu tego dokonuje Mój Syn, zbawiając dusze poprzez swoją Ofiarę i wypełniając ją swoją Boskością w tajemnicy Eucharystii. Nie ma silniejszej broni przeciwko grzechowi i złu niż sam Bóg walczący w duszy, którą zamieszkuje dzięki jej stałemu uczestnictwu w świętych Sakramentach. Jesteście zdolni do wielkiej świętości, wszyscy. Nie dochodzicie do niej z powodu lenistwa. Ale jesteście do niej zdolni. Każdy człowiek został stworzony z myślą o Niebie i uposażony tak, aby do niego trafił. Idąc przez życie, gubicie niezbędne wam do tego dary, jakie otrzymaliście od samego początku, dlatego część z was nigdy tam nie trafi. Mówię to z bólem, bo w Moim zamyśle wszyscy zostali stworzeni dla Nieba i wiecznej radości. 

 

Zbawiam od Zła tego, kto Mnie o to prosi; kto pokutuje; i tego, kto kocha. Zło nie zamieszka wraz z Dobrem i nie będzie wraz z nim odbierać chwały. Jeżeli postępujecie źle, będziecie na wielki przeznaczeni Złu [Piekło]. Czyniąc zło, wyrzekacie się świadomie waszego dziedzictwa w Niebie, bo nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Chcąc dzielić ze Mną swój los, musicie stać się święci albo teraz [na Ziemi za życia] albo później [Czyściec], ale co do „później”, nigdy nie będziecie mieć gwarancji, że nie będzie zbyt późno [Piekło]. Starajcie się więc teraz uzyskać świętość, a całe Niebo będzie wam sprzyjać. Zbawię was, jeśli będziecie słuchali Moich rad i zaleceń. Nie zbawię was, jeśli będziecie powtarzali słowa: „Zbaw nas”, a postępowali wbrew Mojej Woli [10 Przykazań]Pamiętajcie, że prosząc, uzyskujecie łaskę uzyskania tego, o co prosicie, a nie to, o co prosicie. To wielka różnica. Chcę waszej współpracy w Moim dziele. Wasze myśli, słowa i czyny muszą stanowić jedno, wtedy jesteście dopiero czyści, kiedy nie ma w was sprzeczności. 

 

Proszę was więc, abyście wymawiając słowa modlitwy, rozumieli je i wprowadzali w czyn. Niech wasze słowa odnajdą spełnienie w waszych czynach, aby wasze życie było przede Mną proste i jasne. Usuńcie wszystkie niedomówienia, kompromisy ze złem i sprzeczności pomiędzy waszą mową i czynem. Niech „tak” będzie „tak”, „nie” będzie „nie”. Niech nie będzie nic ponad to, bo to niepotrzebne. 

 

Odmawiając tę modlitwę i postępując według niej w życiu, odkryjecie głębie waszego istnienia i powołanie do życia w Bogu. Tajemnica świętości zawiera się w woli. Odmawiając tę modlitwę, nawiążcie więź ze Mną, więź prawdziwą, więź rodzinną, której nic nie zdoła rozerwać. Poczujcie się ważni w Moich oczach, poczujcie się Moimi dziećmi, abyście w modlitwie wzywali Mnie z miłością, świadomi, że pomoc, o którą Mnie prosicie, zostanie wam udzielona. Pragnę, spoglądając na Ziemię, widzieć na niej Moje dzieci wspinające się po trudnej ścieżce do Domu swego Ojca. Nie odmówię wam wszelkiej pomocy, jeśli nie ustaniecie Mnie wzywać i rozpamiętywać słodyczy, jakie wam obiecuję. Moja ręka jest wyciągnięta. Naśladujcie Mojego Syna. Jestem waszym Ojcem. Błogosławię was Moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...