Aktualności

2015-09-10 10:41

Ewangelia na każdy dzień – 10 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  6,27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Komentarz do Ewangelii:

Dobro za zło

Patrząc z perspektywy czysto ludzkiej, nie jest łatwo czynić dobrze osobom, które nie są nam życzliwe i wyrządzają nam zło. Jezus zachęca do przełamania tego ludzkiego sposobu myślenia i wychodzenia naprzeciw sytuacjom konfliktowym. Zło dobrem przemieniać jest jedyną możliwością, jaką ma chrześcijanin. Odpłacanie złem za zło nigdy nie doprowadzi do pokoju. Jedne rany będą wywoływać kolejne i tak spirala zła będzie się nakręcała. Jezus zachęca do modlitwy za tych, którzy nas przeklinają i oczerniają. Modlitwa jest tą jedyną siłą, która pozwoli nam wytrwać w takiej postawie i która ma moc przemieniać serca naszych adwersarzy.

.

Modlę się za wszystkich tych, którzy wyrządzają bądź wyrządzili mi krzywdę. Panie, oddal ode mnie ducha zemsty i uzdolnij do gestów dobroci wobec nich.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...