Aktualności

2021-09-08 17:11

Ewangelia na dziś – 9 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 27-38) – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

(…) „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, „błogosławcie tych, którzy was przeklinają”, „pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając”, „bądźcie miłosierni”, „nie osądzajcie”, „nie potępiajcie”, „przebaczajcie”, „czyńcie dobrze”.

————–

Taka ma być nasza miłość bliźniego. Niejeden powie, że te słowa są nieżyciowe. Tak, to jest trudne. Łatwiej podzielić się czymś z przyjacielem niż z wrogiem. Łatwiej osądzić pijaka z sąsiedztwa, niż spróbować mu pomóc. Łatwiej szukać odwetu, niż przebaczyć. Ale my mamy iść pod prąd. Patrzeć na świat miarą miłosierdzia i serca tak jak Jezus. Praktykowanie takiej miłości rozwija nas duchowo, stajemy się bardziej dojrzali w wierze, a przede wszystkim stajemy się synami Najwyższego.

 

Jezu, proszę, abym był życzliwy wobec tych, których obecność kosztuje mnie wiele cierpliwości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 27-38)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...