Aktualności

2023-01-08 16:11

Ewangelia na dziś – 9 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

(…) Pójdźcie za Mną. 

————–

Różne są okoliczności, w jakich Jezus powołuje, różne są miejsca, gdzie się to dzieje. Tym, co łączy te wszystkie wydarzenia, jest osobisty, niepodyktowany ludzkim poręczeniem czy rekomendacją wybór Jezusa. Chrystus, gdy powołuje, zna nas wszystkich doskonale. Widocznie posiadamy takie cechy, które są wręcz idealne do wypełnienia misji do jakiej nas posyła i miejsca, gdzie mamy pełnić Jego Wolę. 

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, abym był posłuszny Twoim natchnieniom, aby wypełniła się we mnie Twoja Wola przez pełnienie powołania jakie mi wyznaczyłeś.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...