Aktualności

2020-07-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 10, 7-15) – Wskazania na pracę apostolską

(…) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

————–

Łaska ewangelizacji jest darem. Na tę łaskę w żaden sposób nie można sobie zasłużyć, można ją jedynie przyjąć od Boga. Dlatego posługa ewangelizacji ma być darmowa, ma być rzeczywiście przekazywaniem darów i owoców Ducha Świętego. Uczniowie nie mają się bogacić na głoszeniu Ewangelii, lecz w prostocie i z pokorą przyjąć gościnę i to, co otrzymają w darze, gdyż „ten, kto pracuje, ma prawo do utrzymania”.


Jezu, proszę Cię o serce hojne w dzieleniu się z innymi tym, co od Ciebie otrzymuję.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 7-15)

Wskazania na pracę apostolską

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...