Aktualności

2022-01-07 16:11

Ewangelia na dziś – 8 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 6, 34-44) – Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

(…) Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.

————–

Spośród wielu ludzkich dramatów budzących w sercu Boga współczucie i litość jest także bezpańskość. Być jak owca bez pasterza to znaczy być nieustannie głodnym, spragnionym, bezdomnym i bezpośrednio narażonym na utratę życia. To znaczy nie mieć nikogo, kto by wziął odpowiedzialność za nasz los. Tylko Jezus chce być Pasterzem opuszczonych owiec i pragnie nasycić ich dusze Słowem i ciała Chlebem.

 

Jezu, Ty karmisz mnie nieustannie swoim Słowem i swoim Ciałem. Proszę, niech pokarm, który syci, stanie się moją wiecznością w Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 34-44)

Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».
Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!».
Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?».
On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!».
Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...