Aktualności

2022-11-07 16:11

Ewangelia na dziś – 8 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 17, 7-10) – Słudzy nieużyteczni jesteśmy

(…) Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

————–

Opowieść Jezusa o słudze dotyczy Jego samego. Czyż to nie On jest tym, który orze w Bożej roli, na którą zamierza wysiać ziarno Ewangelii, czy to nie On jest tym, który pasie – dobrym pasterzem, czy to nie On jest tym, który przepasuje się, by podczas wieczerzy nakarmić nas i napoić? Czy to nie On mógłby powiedzieć – wydając ostatnie tchnienie – „wykonałem to, co było moją powinnością”? Tak, rzeczywiście nigdy nie zażądał od nas niczego, czego sam nie wykonałby jako pierwszy…

 

Jezu, mój Królu, Ty zgodziłeś się zostać sługą wszystkich. Przyjdź do mnie z Twoją duszą: pokarmem, który uczyni mnie nieśmiertelnym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 17, 7-10)

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...