Aktualności

2022-09-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 6, 20-26) – Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił.

————–

Błogosławieństwa na górze to słowa adresowane do bardzo konkretnych osób: Jezus spojrzał na swoich uczniów i mówił… Słowa błogosławieństw wypowiedziane są na widok Jezusowych przyjaciół. To oni – ze swoimi życiorysami, słabościami, grzechami, a także z całą swoją dobrą wolą – są adresatami tego niezwykłego poematu, który opisuje marzenia Boga na temat człowieka.

 

Jezu, mój Królu, Ty wygłaszasz błogosławieństwa, patrząc mi w twarz. Nie pozwól, bym sprowokował Cię do wypowiadania straszliwego słowa „biada”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 6, 20-26)

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...