Aktualności

2021-09-06 17:11

Ewangelia na dziś – 7 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 12-19) – Wybór Dwunastu

(…) Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami.

————–

Dwa tysiące lat wcześniej Jezus wybrał Dwunastu, a dziś wybiera nas. Powołuje każdego na miejsce, które mu przeznaczył w historii zbawienia, bo każdy jest inny, niepowtarzalny i niezastąpiony. Człowiek, który odkrył swoje powołanie, jest bardzo szczęśliwy, bo wtedy może służyć Panu, jednocześnie realizując siebie. Dlatego tak ważne jest, aby odnaleźć to swoje miejsce. Módlmy się zatem, starajmy się być blisko Pana, słuchajmy Go.

 

Jezu, proszę Cię o mądrość Ducha Świętego, abym odnalazł swoją drogę do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 12-19)

Wybór Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...