Aktualności

2021-01-06 17:11

Ewangelia na dziś – 7 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mt 4, 12-17. 23-25) – Bliskie jest królestwo niebieskie

(…) Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

————–

Życie chrześcijanina jest ciągłym głoszeniem prawdy o Królestwie Bożym. Jest też naznaczone stałym pragnieniem nawrócenia się. Jezus rozpoczyna swoją misję od głoszenia Ewangelii o Królestwie. Istotnym elementem tej misji jest wezwanie do nawrócenia. Niech nasze codzienne przebywanie ze Słowem przemienia i nawraca nas samych.

 

Panie, naucz mnie, aby Twoja Dobra Nowina wypełniała całe moje życie, tak abym nie tylko mówił o Ewangelii, ale żył nią.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 4, 12-17. 23-25)

Bliskie jest królestwo niebieskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...