Aktualności

2020-08-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 16, 24-28) – Konieczność wyrzeczenia

(…) Co da człowiek w zamian za swoją duszę?

————–

Dziś świat tak mało mówi o życiu wiecznym, prawie go nie zauważa. Jezus natomiast troskę o życie wieczne stawia na pierwszym miejscu. Na nic są wszelkie bogactwa i dobra świata, jeśli straci się życie wieczne. Ono jest bezcenne. Dusza to sanktuarium obecności Boga we mnie. Miejsce, gdzie mogę Go spotykać, poznawać, słuchać, adorować, kochać. To kontakt z duszą daje mi siłę do podejmowania codziennych trudów mojego krzyża i podążania za Jezusem. To dzięki duszy mam odwagę, aby przekraczać siebie w miłości, dawać siebie, tracić.

 

Jezu, Ty dla mojego zbawienia oddałeś życie. Pragnę pielęgnować nie tylko moje ciało, ale także duszę, w której zamieszkujesz przez łaskę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 16, 24-28)

Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają, śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...