Aktualności

2021-07-06 17:11

Ewangelia na dziś – 7 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 10, 1-7) – Rozesłanie Dwunastu

(…) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

————–

Jezus wybiera sobie uczniów. Wybrani to nie anonimowe postaci. Każdy z nich wymieniony jest z imienia, ma swoją tożsamość. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. Jezus posyła ich do „zagubionych owiec z narodu izraelskiego”, by głosili nadejście Królestwa niebieskiego. Chce ratować zagubionych, ale wskazuje też na ludzi, którzy mają ziarno wiary. Jezus chce tę wiarę umocnić. Zanim pójdziemy do niewierzących, to najpierw pomóżmy umocnić wiarę tym, którzy są najbliżej.

 

Jezu, daj mi odwagę, bym umacniał wiarę moich najbliższych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...