Aktualności

2022-09-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 6, 12-19) – Wybór Dwunastu

(…) Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu.

————–

Jezus wybiera na górze apostołów i wzywa ich do bliskości, do przyjaźni z Nim. Oznacza to bowiem także nieustanne zstępowanie z góry w dół, upadanie, doświadczanie wrogości, kryzysów, odrzucenia, wygnania, aż do męczeństwa. Z góry wybraństwa przez równinę codzienności aż do doliny łez. Tak do dzisiaj układa się los tych, którzy zostali Jego przyjaciółmi…

 

Jezu, mój Królu, proszę wezwij mnie po imieniu i poślij, by głosić Słowo, abym doświadczył tego wszystkiego, co spotkało Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 6, 12-19)

Wybór Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...