Aktualności

2021-09-05 17:11

Ewangelia na dziś – 6 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 6-11) – Uzdrowienie w szabat

(…) Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?

————–

Przestrzeganie przepisów przez faryzeuszy zamiast ich zbliżać do Boga, skutecznie ich oddalało od Niego. Nas obowiązują przykazania, które dał nam sam Bóg – Dekalog, ale nie po to, abyśmy się zadręczali swoimi ułomnościami i swoją słabością, tylko aby pomóc nam wzrastać duchowo. Dlatego dostrzegając swoje grzechy, powinniśmy współpracować z Bogiem, abyśmy stawali się coraz bardziej święci.

 

Jezu, dziękuję za Twoją miłość, za to, że pomagasz mi wzrastać w wierze. Dziękuję za Dekalog.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 6-11)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»
I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...