Aktualności

2022-07-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 10, 1-7) – Rozesłanie Dwunastu

(…) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

————–

Często wydaje się nam, że głosicielem Ewangelii musi być ktoś dobry, mądry i piękny. Tymczasem Apostołowie nie ukrywają swoich wad. Dziś nikt nie chce przyznawać się do błędów, słabości, porażek. Głosiciel Ewangelii musi mówić prawdę o sobie, bo tylko prawda o naszej małości ujawnia wielkość i świętość Jezusa Chrystusa, który przyszedł przecież właśnie dlatego, że nie poradziliśmy sobie z życiem. Po cóż by nam był Zbawiciel, gdybyśmy byli doskonali?

 

Jezu, mój Królu, bądź prawdą we mnie, abym nie był dwulicowy: inny przed ludźmi, inny przed sobą i przed Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...