Aktualności

2021-09-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 1-5) – Chrystus jest Panem szabatu

(…) Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?

————–

Dzień szabatu to czas radości, spotkania z Bogiem, świętowania, a nie nicnierobienia, jak uważali faryzeusze. Człowiek ma prawo do zaspokojenia swoich potrzeb. Nie ma nic złego w zaspokajaniu głodu w szabat. Szabat został ustanowiony dla człowieka. To „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”. Poza tym w święta nie pościmy. A my jak przeżywamy dzień Pański? Czy jest to czas spotkania z żywym Bogiem podczas Mszy Świętej? Czy czytam Pismo Św., książki religijne, rozważania.

 

Jezu, naucz mnie świętować w dzień Pański i dzielić się Twoim Słowem i miłością.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»
Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...