Aktualności

2022-08-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 16, 13-23) – Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

(…) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

————–

Jak bardzo Piotr przypomina każdego z nas, gotowego składać najświętsze przysięgi, wyznawać największą miłość, obiecywać wierność do końca, a za chwilę – niepewnego, zagubionego, zrozpaczonego, gotowego zdradzać i kłamać. Cała ludzka wielkość i cała ludzka słabość skupiły się w tym biblijnym bohaterze, dlatego stał się skałą naszej wiary: mocną i kruchą jednocześnie. W największej bowiem słabości, w chwili największych błędów miał jednak tę wielką zaletę, która o wszystkim przesądziła: kochał.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię o mądrość i wiarę, bym wyznawał w Tobie Chrystusa, ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zbawiciela.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 16, 13-23)

Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...