Aktualności

2021-10-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 10, 25-37) – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

(…) Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

————–

Nie wystarczy słyszeć lub widzieć ludzką biedę, trzeba się nad nią zatrzymać. To jest znakiem prawdziwej religijności, a nie tylko sama wiedza o przykazaniach czy stanowisko w Kościele. Trzeba pokory w zapatrzeniu się w Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono. Naśladowania Go, a nie stawiania pytań dla usprawiedliwienia własnej wygody. Po czynach widać, czy pojęliśmy sprawy Boże.

 

Jezu, niech moje serce będzie wrażliwe w naśladowaniu Ciebie, który jesteś także moim dobrym Samarytaninem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 10, 25-37)

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...