Aktualności

2021-06-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mk 12, 35-37) – Mesjasz jest Panem Dawida

(…) Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.

————–

Kiedy możemy powiedzieć, że Jezus jest naszym Panem i Królem? Przede wszystkim wówczas, gdy uznajemy Jego władzę, przestrzegamy Jego Prawa i powierzamy Mu siebie. Kiedy dzielimy z Nim życie: przyjmujemy Komunię św., korzystamy z sakramentu pokuty, spotykamy się z Nim na rozmowie, ufamy Mu, dajemy świadectwo o Nim. Jego panowanie oznacza miłość, On chce naszego dobra. Otwórzmy serce Jezusowi, On jest naszym Panem i Królem, nie bójmy się.

 

Jezu, dziękuję Ci, że jesteś moim Panem i Królem i zawsze jesteś przy mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 35-37)

Mesjasz jest Panem Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:
„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...