Aktualności

2022-08-30 16:11

Ewangelia na dziś – 31 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 4, 38-44) – Liczne uzdrowienia

(…) Wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią.

————–

Zachowanie teściowej Szymona Piotra jest bardzo znamienne. Spotkanie z Jezusem i dar uzdrowienia natychmiast prowokuje ją do usługiwania innym. Ta spragniona miłości i dobroci kobieta, którą trawiła gorączka, gdy tylko otrzymała odrobinę zainteresowania i czułości, natychmiast zaczęła służyć innym. Żaden cud nie jest na nasz prywatny użytek, żaden cud nie służy temu, by ktoś poczuł się bardziej kochany od innych. Cuda są po to, by zanieść dalej orędzie o wielkiej miłości Boga do człowieka.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, kładź na mnie ręce i uzdrawiaj mnie, bym mógł – wypełniony Twoją łaską – głosić skutecznie Ewangelię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 4, 38-44)

Liczne uzdrowienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.
I prosili Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...