Aktualności

2022-08-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 14, 13-21) – Wiara niewiasty kananejskiej

(…) O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz.

————–

Wiara jeśli jest prawdziwa, wywołuje w nas pokorę, wiara uczy nas, jak jesteśmy malutcy przed obliczem Boga. I ta sama wiara każe nam – prochowi ziemi – zwracać się z ufnością do Boga samego, szczególnie wtedy, gdy ogarnia nas desperacja. Trzeba bowiem wielkiej wiary, by prosić o rzeczy, które są po ludzku niemożliwe. Jezus dostrzega tę wiarę, bo zna całą prawdę o sercu człowieka.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię jak dziecko Boże – nakarm mnie obficie darami swojego Serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 15, 21-28)

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”.
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...