Aktualności

2022-11-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 15, 1-10) – Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

(…) Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.

————–

Naszym pasterzem jest Jezus. Jego miłość nigdy nie ustaje. On wytrwale podąża za każdym człowiekiem na bezdroża, by sprowadzić go do bezpiecznej zagrody. Każdego z nas chce mieć blisko siebie. Cieszy się z nawrócenia nawet jednego grzesznika.

 

Jezu, mój Królu, Ty nieustannie wzywasz mnie, bym poszedł za Tobą na pustynię. Pokonaj mój wewnętrzny opór, bym nigdy nie stracił Ciebie z oczu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 15, 1-10)

Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...