Aktualności

2021-11-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 14, 25-33) – Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

(…) Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

————–

Jezus stawia przed nami trudne zadanie, aby wszystko postawić na Niego. Uczy mądrego podchodzenia do naszych wyborów życiowych. Pójście za Jezusem może oznaczać ciągłe zmaganie się ze sobą, własnymi przyzwyczajeniami i słabościami. Jednak tylko tak możemy być Jego uczniami. Pan domaga się, abyśmy całkowicie się Mu oddali. Czy mamy tak żarliwe serce i silną wolę?

 

Jezu, naucz mnie dobrze i mądrze wybierać w życiu. Uwolnij moje serce od przywiązania do rzeczy tego świata.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...