Aktualności

2022-12-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8) – Jezus lituje się nad znękanymi

(…) Głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

————–

Jezus jest dla nas niesamowicie hojny. Nie boi się, że Jego dary zostaną zmarnowane. Hojność to jeden z Jego największych przymiotów. On znajduje radość w dawaniu. Nie oblicza, ile nam się należy, ile jesteśmy w stanie zebrać, nie wydziela co do ziarenka, nie waży ani nie mierzy swojej łaski. Po prostu wylewa ją na nas jak najobficiej, niczego nie skąpiąc…

 

Jezu, mój Królu, Ty wiesz, jak wiele z Twojej dobroci i łaskawości w swoim życiu zmarnowałem. Błagam, nie przestawaj mnie obdarowywać szczodrze swoją obecnością.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...