Aktualności

2021-08-27 17:11

Ewangelia na dziś – 28 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 25, 14-30) – Przypowieść o talentach

(…) Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.

————–

Ojcowie Kościoła nauczali, że życie, które otrzymaliśmy od Boga, jest nam dane w dzierżawę. Możemy nim zarządzać, uprawiać je i zasiewać. Jednak życie wraca do Boga. Przyjdzie moment, że się z niego rozliczymy. Bóg dał nam różne dary i talenty. Nie powinniśmy ich marnować ani ukrywać i zakopywać. Tymi darami powinniśmy dzielić się z innymi każdego dnia. Dzielić się miłością Boga. Czynić dobro. Służyć swoimi uzdolnieniami bliźnim. A wtedy staniemy się naprawdę bogaci przed Bogiem.

 

Jezu, pragnę służyć innym talentami, które otrzymałem od Ciebie, i dzielić się Twoimi darami.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 14-30)

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...