Aktualności

2020-05-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 17, 20-26) – Aby stanowili jedno

(…) Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.

————–

Jezus modlił się w Wieczerniku także za każdego z nas. To my uwierzyliśmy w Boga dzięki świadectwu innych wierzących. Modlitwa poszerza nasze serca. Możemy opowiadać Ojcu także o tych, których nasi najbliżsi spotykają w pracy, w szkole, w miejscach odpoczynku, w dalszej rodzinie czy sąsiedztwie. Dobro naszej modlitwy może przenikać te wszystkie osoby i sytuacje.

 

Ojcze, razem z Jezusem powierzam Ci dziś te wszystkie osoby, które ja i moi najbliżsi spotkaliśmy. Powierzam Ci ich radości, nadzieje, smutki i zmagania. Niech Twoja miłość im towarzyszy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 20-26)

Aby stanowili jedno

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...