Aktualności

2022-09-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 9, 51-56) – Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

(…) Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

————–

I my, jako uczniowie Chrystusa, nie powinniśmy spodziewać się wdzięczności od tych, którym okazaliśmy dobroć, bo On za całe dobro, które wyświadczył, został ukrzyżowany. Jeśli chcemy być naśladowcami Jezusa, musimy być gotowi na niewdzięczność. O wiele ważniejsze jest jednak, abyśmy sami odpłacali dobrem, nawet wobec tych, którzy uczynili nam krzywdę. 

 

Jezu, mój Królu, przychodzę do Ciebie z całą moją niewdzięcznością, prosząc, abyś uleczył moje serce.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 9, 51-56)

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...