Aktualności

2021-07-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 13, 36-43) – Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

(…) Kto ma uszy, niechaj słucha!

————–

Z własnego doświadczenia wiemy dobrze, że tam, gdzie jest dobro, tam zło jak chwast będzie chciało zaistnieć. Zły nie śpi. Dlatego w duchu Ewangelii starajmy się żyć na większą chwałę Bożą. Nadstawmy uszy naszego serca na głos Jezusa. Jezus – Siewca przypomina nam o słuchaniu i przyjmowaniu dobrego nasienia Jego Słowa do naszych serc. Niech ono zamieszka w naszych sercach. Niech będzie naszą siłą, tarczą i drogowskazem.

 

Jezu, oddaję się Tobie taki, jaki jestem. Wybacz mi moje grzechy, uzdrów z moich słabości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 36-43)

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...