Aktualności

2022-10-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 13, 22-30) – Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

(…) Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.

————–

Ciasne drzwi, o których mówi dziś Jezus, aby wejść do Nieba, to przestrzeganie 10 przykazań Bożych. Ciasne drzwi, o których mówi dziś Jezus, to przestrzeganie również przykazań kościelnych. Ciasne drzwi, o których mówi dziś Zbawiciel, to nade wszystko prawo miłości. Największą katastrofą będzie dla człowieka, gdy zamkną przed nim drzwi, które prowadzą do Nieba, a wówczas usłyszysz słowa: Precz ode Mnie w ogień wieczny!

 

Jezu, mój Królu, kieruj moim życiem tak, abym mógł wejść przez te drzwi, które prowadzą do Ciebie. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 13, 22-30)

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...