Aktualności

2021-03-25 17:11

Ewangelia na dziś – 26 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 10, 31-42) – Jezus oskarżony o bluźnierstwo

(…) Choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

————–

Cuda, jakich Jezus dokonuje, i dobro, jakie czyni, nie przekonują Żydów. Tymczasem On oczekuje wiary, zarówno od nich, jak i od nas. Pójdźmy za Jezusem. Poznajmy Go, posłuchajmy, co mówi, zauważmy cuda, które czyni każdego dnia. On daje nam czas na uwierzenie. A w chwilach zagubienia idźmy nad Jordan tak jak On, odnówmy w sobie Sakrament Chrztu, wzmocnijmy naszą wiarę.

 

Jezu, proszę Cię o wiarę, bo dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 10, 31-42)

Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...