Aktualności

2022-07-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 13, 16-17) – Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

(…) Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

————–

Ludzkość wszystkich czasów pragnęła zobaczyć swojego Boga i usłyszeć Jego słowa. Nam pozwolono nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale także posmakować Jezusa Chrystusa. Szczęśliwe jest to pokolenie, które wszystkimi zmysłami może doświadczyć obecności Boga. Ten, który jest duchem, przyjął ciało, byśmy my – tak bardzo cieleśni – odkryli to, co w nas duchowe.

 

Jezu, mój Królu, pragnę codziennie odkrywać Twoją świętą, materialną obecność, adorując Najświętszy Sakrament Ołtarza.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 16-17)

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...