Aktualności

2020-06-25 18:11

Ewangelia na dziś – 26 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 8, 1-4) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

————–

Trędowaty zwraca się do Jezusa jako do swojego Pana i Boga, uznaje Jego moc i autorytet. Odwołuje się do Jego Woli bez jakiegokolwiek nacisku. Jezus staje się mu niesamowicie bliski: wyciąga rękę, dotyka, pragnie jego uzdrowienia i oczyszcza go z trądu. Uzdrowienie jest doświadczeniem bliskości Jezusa, Jego miłości pragnącej dla nas jedynie dobra.

 

Jezu, dziś i ja z ufnością oddaję się Twojej woli, Twoim pragnieniom wobec mnie: Panie, jeśli chcesz, możesz…

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 1-4)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
A Jezus rzekł do niego: „Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...